شب از خیالت در فغانم

(سپیده رییس سادات)

1

8/11/2018 4:50:13 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
شب از خیالت در فغان، روز از غمت در زاری ام دارم عجب روز شبی، این خواب و این بیداریم از کویت ای نا آشنا، رفتم به صد حسرت مگر مایل شوی سوی وفا، یا بی وفا پنداری ام رنجور عشقم شربتم، تلخی لعل آن صنم شاید مسیحا تب کند، از حسرت بیماریم گفتی که عاشق می کند، روزی علاج درد تو مشکل برم روزی به سر، گر این چنین بگذاریم درد خیال خنجرت، چون بگذرد از شوق او خمیازه بگشاید ز هم، لب های زخم کاریم
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   سنتی   شاد   عاشقانه  

کامنت: 0