باغت خراب

(شاهرخ)

2

7/23/2018 11:23:18 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب باغت خراب باغت خراب ای باغبان در این باغ کلان هستیو هستم به بازی بردهای دستمال دستم به بازی بردهای خوبش نگه دار بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب الا باغ باز باغت کار دارم گل چیده بده بیمار دارم گل چیده بده چیزی نگویی که مانند گلت یک یار دارم وای باغت خراب که مانند گلت یک یار دارم وای باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب در این باغ کلان هستیو هستم به بازی بردهای دستمال دستم به بازی بردهای خوبش نگه دار بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب بذار عاشق بمونم تاکه هستم وای باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب بیا به باغت باغبان ،باغت خراب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب انگور تاکتون شراب ،بره باغتون کباب باغت خراب باغت خراب ای باغبان باغت خراب باغت خراب ای باغبان
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   شاد   ماندگار  

کامنت: 0