رفاقت

(مارتیک)

3

7/23/2018 11:13:48 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
اون که با منو تو همصدا نمیشه نارفیقمون همیشه اون که با دل ما ۱۰۰ تا بازی داره دل سنگه روزگاره تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر از زمونه دلم چه ها کشیده از صداقت بجز بلا ندیده توی هیچ دلی یه جو صفا ندیدم توی این دنیا یه همصدا ندیدم تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی اون که با منو تو مهربون نمیشه نارفیقمون همیشه اون که با دل ما ۱۰۰ تا بازی داره دل سنگه روزگاره تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر از زمونه دلم چه ها کشیده از صداقت بجز بلا ندیده توی هیچ دلی یه جو صفا ندیدم توی این دنیا یه همصدا ندیدم تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی تویی که با من همصدایی تو رفبقی تو با صفایی ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر ددرده در دردره در ده دردرر
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   شاد   ماندگار   عاشقانه  

کامنت: 0