مناجات

(جواد یساری)

26

6/6/2018 3:21:50 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
من نه چنانم که تویی تو نه چنانی که منم من نه برانم که تویی تو نه برانی که منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منم همچونسیم پا بپا تا گذرم زهر کجا انقدر اهسته روم تا تو بدانی که منم چون شنوی بوی مرا از گلو باغو روشنی همچونسیم تن خود جایی کشانی که منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منم مستیو من مست زتو سهوو خطا جست زتو اون تن الوده به می جایی رسانیکه منم اون همه درد بیکسی عاشقیو بولهوسی دم نزنم دم نزنم بسته زبانیکه منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منم با خودت همدست شوی باده خوری مست شوی غافل از این اسکلتو روحو روانیکه منم وقت اذان چو میرسد بوی تو و صدایتو میشکند میشکند تابو توانیکه منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منم من نه چنانم که تویی تو نه چنانی که منم من نه برانم که تویی تو نه برانی که منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منم تو همه در خون منی قبله گردون منی گر بشوم ماهو زمین بیشتر از انی که منننننننم
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی  

کامنت: 0