کورتانیدزه

(محسن نامجو)

5

5/18/2018 12:51:45 PM 2 0
متن شعر آهنگ:
آی گُرجس گرجیا ! خاتونِ ایالتِ جرجیا ! گرجستانم را پس بده. آی روسیه ! تو بر من مدام… آی دوسیه ! چه عرض کنم بر لایَت ؟‌ گرجستانم را پس بده. سقف شکّن، بالا بلند ! عشوه گرِ نقش بازِ فاتح گنجه، فاتح بلخ*، ترکمانچایم را پس بده. قَدَر قُدرت ! بفشارم، لِهُم کن، کورتانیدزه ! به زیرم فکن. فتح‌الفتوح تواَم ای اولگا ! آی رینا ! ماریانا ! فیورنتینا ! آی گرجس گرجیا ! خاکم کن گرجس گرجیا ! فتحم کن گرجس گرجیا ! خاتون ایالت جرجیا، ای تکِ دلبرم، دل بر تک ! ترکمانچایم را گیو می بک ! (Give me back) فرو بر مرا فرو کن مرا به سبابه دست بزن… تیزم کن… لهم کن، آی… قبل از آماده‌باشِ عباس میرزا* به اردویَم درآی. والله که ترکمنچای را من نبستم، ندادم من. به تو می‌دهم این همه ایالت قفقاز و آتلانتای جورجیا****. آی گُرجیا ! گُرجس گرجیا ! خاتونِ ایالت گرجیا ! به یک انگشت در خزر فرویم بَر، باز در آر و فرویم بر. مثل غسل شهادتِ قبل از آماده باشِ شکست خورده عباس میرزا. آی رُزا ! روزا ! روسا روسیه ! پر از ز رنج من همه روسیه. بکَن مرا گرجیا ! خاکم کن، به زمینم زن، بچلان مرا، کورتانیدزهٔ عشاقِ چند رنگ ! دوباره بنویس مرا، ترکمانچایم را، گرجستانم را پس بده !
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   سنتی  

کامنت: 0