سلام به پیری

(داریوش)

4

4/25/2018 2:12:37 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
آینه ی من شکسته چرا؟ به چهره غبارم نشسته چرا؟ مرا ای دل من دعا کن مرا ای دل من دعا کن آمد زمان اسیری من که گوید سلامی به پیری من مرا ای جوانی صدا کن مرا ای جوانی صدا کن زمان لحظه لحظه شود ماه و سالی زمانی به خوابی دمی با خیالی به آسوده بودن ولی کومجالی مگر عمر نوحی که باشد محالی من آن بید پیرم که می ترسم اکنون شکسته شوم زنوازش بادی من آن مرغ عشقم که لب نگشودم میان چمن به ترانه ی شادی تو ای نشاط زندگی کجایی؟ مگر بخوابم تا به خوابم آیی زمان لحظه لحظه شود ماه و سالی زمانی به خوابی دمی با خیالی به آسوده بودن ولی کو مجالی مگر عمر نوحی که باشد محالی
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   غمگین   آرام  

کامنت: 0