عزیزترین

(هایده)

67

4/24/2018 10:56:31 AM 4 0
متن شعر آهنگ:
خدایا خدایا چه تنها و درمانده ام غریبی ز هر درگهی رانده ام به سوی تو میایم امشب که از دل کلام کلام تو در گوش جان خوانده ام من جسمم تو روح من من کشتی تو نوح من من زخمم تو مرحمی من ظلمت تو روشنی هایده من راهی تو موندنی من تنها تو همدمی تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم درگاهت سجده گاه من بگذر از گناه من من خلقم تو خالقی سر تا پا شوق گفتنم در حال شکفتنم من عذرا تو وامقی تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم هم غایب هم حاضر هم شاهد هم ناظر هم سکوت هم صدا هم دردی هم درمان هم پیدا هم پنهان هایده هم با من هم جدا تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم دلیل قاطع هستی صفای عالم مستی چه ترس از درد بی درمان که دارم چون تو درمانی چه باک از کفر اهریمن تو در من نور ایمانی هایده تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم من جسمم تو روح من من کشتی تو نوح من من زخمم تو مرحمی من ظلمت تو روشنی من راهی تو موندنی من تنها تو همدمی تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم درگاهت سجده گاه من بگذر از گناه من من خلقم تو خالقی سر تا پا شوق گفتنم در حال شکفتنم من عذرا تو وامقی تو اولین و آخرین برای من که عاشقم عزیزترین همسفری در همه دقایقم
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   سنتی   ماندگار   عاشقانه  

کامنت: 0