هله مالی

(ضیاء)

6

4/21/2018 11:46:58 AM 0 0
متن شعر آهنگ:
هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی آی دخترون بندری ، دلمو بردین با اون دو چشمون سیاه ، دلمو بردین آی سیاه سبزه بانمک ، دلمو بردی با سینه های مرمری ، دلمو بردی هلهله یارم ، آی عزیز بندر دوست می دارم ، آی عزیز بندر چشت قشنگه ،آی عزیز بندر شهر فرنگه ،آی عزیز بندر چادر به سر کن حکیمُه ، با ما سفر کن بریم به بندر حکیمُه ، تو بشی قشنگ تر چادر به سر کن حکیمُه ، با ما سفر کن بریم به بندر حکیمُه ، تو بشی قشنگ تر هلهله یارم ، آی عزیز بندر دوست می دارم ، آی عزیز بندر چشت قشنگه ،آی عزیز بندر شهر فرنگه ،آی عزیز بندر هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی آی دخترون بندری ، دلمو بردین با اون دو چشمون سیاه ، دلمو بردین آی سیاه سبزه بانمک ، دلمو بردی با سینه های مرمری ، دلمو بردی هلهله یارم ، آی عزیز بندر دوست می دارم ، آی عزیز بندر چشت قشنگه ،آی عزیز بندر شهر فرنگه ،آی عزیز بندر چادر به سر کن حکیمُه ، با ما سفر کن بریم به بندر حکیمُه ، تو بشی قشنگ تر چادر به سر کن حکیمُه ، با ما سفر کن بریم به بندر حکیمُه ، تو بشی قشنگ تر هلهله یارم ، آی عزیز بندر دوست می دارم ، آی عزیز بندر چشت قشنگه ،آی عزیز بندر شهر فرنگه ،آی عزیز بندر هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی هله مالی هله مالی ، تو برای من حلالی
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   بندری   شاد   رقص   ماندگار   عاشقانه  

کامنت: 0