باز من و کاشتی رفتی

(مرتضی)

18

4/15/2018 11:57:27 AM 1 0
متن شعر آهنگ:
🗣 Morteza 🎵 Baz Mano Kashti Rafti #Morteza باز باز باز باز باز باز باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی پشتتو کردی بر من بگو مگو نداره رو کن به هر کی خواستی گل پشت و رو نداره پشتتو کردی بر من بگو مگو نداره رو کن به هر کی خواستی گل پشت و رو نداره باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی برو برو برو برو برو برو به هر کی خواستی رو کن برو برو برو برو برو برو دنیا رو زیر و رو کن تو که پیش روم حرفی واسم نداری پشت سرم کم دیگه گفتگو کن کم دیگه گفتگو کن کم دیگه گفتگو کن کم دیگه گفتگو کن باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی باز باز باز باز باز باز باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی باز باز باز باز باز باز پشتتو کردی بر من بگو مگو نداره رو کن به هر کی خواستی گل پشت و رو نداره پشتتو کردی بر من بگو مگو نداره رو کن به هر کی خواستی گل پشت و رو نداره باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی باز منو کاشتی رفتی تنها گذاشتی رفتی دروغ نگم به جز من یکی دیگه داشتی رفتی یکی دیگه داشتی رفتی
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   شاد   رقص  

کامنت: 0