سر اومد زمستون

(تارا تیبا)

123

4/8/2018 10:10:44 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون کوه‌ها لاله‌زارن لاله‌ها بیدارن تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن توی کوهستون دلش بیداره تفنگو گل و گندم داره می‌آره توی سینه‌اش جان جان جان توی سینه‌اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومدو شب شد گریزون کوه‌ها لاله‌زارن لاله‌ها بیدارن تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می‌کارن توی کوهستون دلش بیداره تفنگو گل و گندم داره می‌آره توی سینه‌اش جان جان جان توی سینه‌اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   آرام  

کامنت: 0