بیبین کارادا

(شاهین s2)

2

4/8/2018 9:25:29 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
میخوای منو ولم کنی پاشی بری کانادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا عکس میذاری دارم میرم که لج من درادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کاراد مهریه سنگین میخواد از من آخه اون بابادا کی مودب و منطقی میپرونه خاستگاراتا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا تو زوجو فرد و ترافیک کی دنبالت میادا کی مخِ استادا میزنه که پاس کنی واحداتا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا به خاطر تو کی نذری میده تا حل شه مشکلادا کی مثلِ من هی چپو راست غش میکنه برادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا ترانه ببین کارادا شاهین اس تو نگو نمیشد و نگو نمیخوایی نگو که میری و نگو نمیایی نگو نمیبینی نگو نمیشینی نگو نمیچینی نگو نمیگیری نگو نمیتونی نگو نمیجوری نگو نمیمونی نگو نمیخونی نگو بسست نگو رفتستو نگو خستست که خودت خوب میدونی دوست میدارم تو رو بقیه این حرفا اسمس شعره با قصه ست فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا میخوای منو ولم کنی پاشی بری کانادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا عکس میذاری دارم میرم که لج من درادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کاراد مهریه سنگین میخواد از من آخه اون بابادا کی مودب و منطقی میپرونه خاستگاراتا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا تو زوجو فرد و ترافیک کی دنبالت میادا کی مخِ استادا میزنه که پاس کنی واحداتا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا به خاطر تو کی نذری میده تا حل شه مشکلادا کی مثلِ من هی چپو راست غش میکنه برادا فقط بیبین کارادا فقط بیبین کارادا
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   شاد   رقص  

کامنت: 0