صدای تو را دوست دارم

(همایون شجریان)

12

4/2/2018 12:00:48 PM 0 0
متن شعر آهنگ:
صدای تو را دوست دارم‏ صدای تو از "آن" و از جاودان می سراید صدای تو از لاله زاران که بر باد...‏ صدای تو از نوبهاران که در یاد می آید.‏ صدای تو را ، رنگ و بوی صدای تو را دوست دارم‏ ‏ صدای تو‏ از آن سوی شور ‏ از پشت بیداد می آید ، و جان دل من ، دل و جانم از آن به فریاد می اید صدای تو اندوه خیام را دارد در آن دم که چون کهکشان ، ابری از ماهتاب و ستاره‏ نوای غزلهای حافظ بر آن،‏ شاد خواران و اندهگزاران ، ببارد ، بشارد ‏‏صدای تو‏ اندوه شاد صدای تو را دوست دارم‏ مخالف سرای همایون و بیداد!‏ صدای تو در پرده ی دلکش شور زیباست و بر موجزاران دشتی ، ‏ و بر اوجساران ماهور‏ و در هر چه گوشه ست از هر چه پرده ست حریر صدایت به تحریر ، ‏چو بر صیقل برکه ها بازی نور زیباست ‏ صدای تو همبفتی از مخمل آب و از طعم آتش‏ صدای تو ، چون روح آیینه ی بی خش و بی غش‏ جهان در صدای تو آبی ست‏ و زیر و بم هر چه از اصفهان در صدای تو آبی ست‏ و هر سنت از دیر گاهان و هر بدعت از ناگهان ‏ در صدای تو آبی ست‏ و نو می شود کهنه ، وقتی که از پنجره ی حنجره تو‏ گذر می کند‏ و تالار پژواک را در دل و جان تو به صد چلچراغ از برافروختن چو تالار آیینه ، از چار سو شعله ور می کند‏ به هر گاهی از خوش ترین های بیگاه‏ ‏صدایت چو قالیچه ای نور ‏می آید و زین آسمان ترشروی مرا می رباید ، مرا می برد دور‏ سوی مخملستان ژرف پگاه آسمان نشابور‏ ‏ صدای تو بیداد اندوه در شور شادی صدای تو فریاد زنجیر و گلبانگ آزادی من‏ صدای تو آبادی من‏ صدای تو هیهای ویرانی من‏ صدای تو معنای ایرانی من‏ صدای تو...‏ ‏ ای دوست!‏ ای من!‏ کجایی؟ که از ناکجاها می آیی و از آن مرا می ربایی و من هیچ ، من هیچ تر ‏من نه من من منم ، تا می آیی؟!‏ و سیم نسیم است اینک که بندد میان تو تا من پل ، ای دوست!‏ و موسیقی غربت من نثار صدایت ‏ که در انفجارش ، من از اشک خونین به روی صدایت فشانم گل ای دوست....! #مژگان_شجریان
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   سنتی   عاشقانه  

کامنت: 0