جادو

(هایده)

76

3/28/2018 2:02:25 AM 4 0
متن شعر آهنگ:
وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم میکنی وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت منو آروم میکنه اون صدای مهربونت نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی وقتیکه تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره وقتیکه مثل شراب مست مستم میکنی عاشق عشق میشم می پرستم میکنی وقتیکه به من میگی جون من بسته به جونت منو آروم میکنه اون صدای مهربونت نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی دل غمگین منو باز تو آروم میکنی میشکنه طلسم غم آخه جادوم میکنی آخه جادوم میکنی وقتیکه تو بد میشی باز می بینم دنیا رو سرم خرابه می بینم که باز دارم دق میکنم همه چیم نقش بر آبه اما تامیخوام برم گریه کنون سر به دیوارا بکوبم باز به دادم میرسی به من میگی عشقمی تو خوب خوبم باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره مهربونه با منو اشکمو در نمیاره نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی خراب و ویرونه میشی بتی که داغونه میشم ابری که گریونه میشم وای نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی دوباره دیوونه میشم
پخش دمو آهنگ:
ارسال آهنگ به تلگرام دانلود آهنگ با لینک مستقیم

برچسپ ها:
آهنگ‌های مشابه     فارسی   پاپ   سنتی   ماندگار   آرام   عاشقانه  

کامنت: 0